Femfaldigt tack!

Tack alla ni som kom och deltog i firandet av Adaptivs femårsdag! Vill du återuppliva minnet eller om du inte hade möjlighet att komma finns presentationsbilder och inspelningar från dagen här.

Presentationer

Vad hände egentligen i Pust - haveriet från insidan

Polisens utskällda it-system Pust Siebel skrotades nyligen. Men vänta nu, hade man inte just byggt ett nytt system, Pust Java? Frågorna hopar sig - varför bygger man först ett bra stödsystem för polisutredning, för att sedan – efter endast några månader i användning – stänga ner det och bygga exakt samma funktioner i standardsystemet Siebel? Hundratals skattemiljoner rann iväg innan haveriet var ett faktum.

Sigrun var med som UX:are, först i Java-projektet och sedan en tid i Siebelprojektet. Hon har tillsammans med tidigare kollegor samlat material till denna redogörelse inifrån.

Presentation

Sigrun Tallungs

Jag är UX-are sedan många år, konsult och just nu i egen regi. Jag ingår oftast som UX:are i agila team. Agilt och UX hör tätt ihop - eftersom med agila arbetssätt följer insikter i hur avgörande användarupplevelsen är. Jag ser stora möjligheter i hur teamet kan jobba mer tajt med användare och verksamhetskunniga, och jag brukar se som min uppgift att bygga upp sådana arbetsformer.

Kanban för produktägare

Produktägare har det inte så lätt. Rollen och ansvaret för produktledning är komplicerad. Verktygen och metoderna är inte heller lika entydiga eller enkla som t.ex Scrum. Oavsett om vi klarar oss med en deltid eller kräver ett helt produktägarteam så behöver vi en modell för arbetet som gör det lätt att fördela, planera och synliggöra.

Presentation Video

Thomas Nilsson, Responsive

Thomas är nyfiken på allt från abstrakta resonemang till konkreta råd och metoder, från ledningsfrågor till testdriven utveckling. Hans övertygelse är att många perspektiv ger en bättre helhetsbild och bara genom att pröva lär vi oss.

Bli en visuell kommunikatör

Genom bilder och visualiseringar förbättrar vi kommunikation och löser problem. Vi skapar effektivare möten, kraftfullare presentationer och bättre samarbete. Men hur gör man då? Jag kommer dela med mig av tekniker och tips som jag använt mig av på min resa mot att bli en visuell kommunikatör.

Presentation Video

Annika Widmark, StoryGuide

Annika Widmark arbetar som konsult inom agil utveckling med att coacha utvecklingsteam. Hon har stöttat förändringsarbete och agila införanden hos både team och organisationer. Annika kombinerar gärna sitt arbete som coach med att inspirera andra genom föredrag, utbildningar och workshops.

Ljusår, skäggsekunder och teamminuter

När ska man ta sig an en förbättring och hur kan man motivera den, både ur det kamerala och dynamiska perspektivet?

Presentation Video

Daniel Brolund, Agical

Daniel Brolund är i sina mest pretentiösa stunder företagsledare, författare, coach och konsult. Men oftare funderar han bara på saker som händer runt omkring honom, ibland i lite annorlunda tankebanor.

Promises, Promises

Många organisationer styrs genom att folk avkrävs och ger löften till varandra. Löften anses vara ett bra sätt, kanske det enda sättet, att samverka mellan avdelningar och få kontroll. Men det finns en mörk baksida av löften som oftast underskattas. Vad är ett löfte egentligen? När går löften fel? Vilka löften kan man ge och vilka bör man undvika?

Presentation Video

Joakim Holm, Adaptiv

Joakim Holm jobbar med sociala system som skriver mjukvara. Leankramare och passionerad agilist. Administrerar mejllistan Agile Sweden. Twittrar ofta, bloggar ibland och konferenstalar högst infrekvent. Pappa till två blöjbarn.

[Beyond un]Fel, Fel, Fel[3.0++]

Vad är ett fel? Hur uppstår fel? Vad gör ett fel mer allvarligt än ett annat? Är fel oundvikliga? Vad tusan är en "bugg"? Hur väl man lyckas med sin mjukvara handlar mycket om vilken attityd man har till fel och hur man hanterar "den bortglömda dimensionen" *cliffhanger*. I max 10 minuter tittar vi på fel, fel attityder till fel och fokus på fel och rätt typ av fel.

Presentation Video

Joakim Ohlrogge, Agical

Joakim arbetar ofta och gärna med befintliga system; de där systemen som ingen vill ta i, men som är ack så viktiga för organisationen. Att ta dem från röriga sorgebarn till omtyckta hjälpredor är bland det mest utmanande och intressanta som han kan tänka sig. Joakim vill arbeta i små grupper med stor handlingsfrihet, obundna av process, direktiv eller "god sed". Det talas mycket om att "skala upp", men Joakim är mer fascinerad av hur mycket man kan uppnå med bara en handfull utvecklare. Det finns ett värde i att vara småskalig och det applicerar han i det företag han var med och grundade år 2005: Agical. Ack, världen vore vackrare om den vore skriven i Lisp, men då Joakim allt som oftast gräver i gamla javasystem viger han en ohälsosam mängd av sin fritid och agicaldagar åt funktionell programmering samt att experimentera med strömbaserade arkitekturer.

Agile @ Home

Familj med fyra småbarn = ett tvärfunktionellt självorganiserande team. Så visst har man nytta av agila tekniker! Vi tar en titt på BBQ backlog, Travel spike, Kitchen value stream map, homework burndown, och mer.

Presentation Video

Henrik Kniberg, Crisp

Jag är agile/lean coach på Crisp. Min huvudkund är Spotify, har varit där längre än jag vill erkänna. Jag har skrivit en bunt böcker och artiklar om hur man rent praktiskt kan tillämpa agile & leanprinciper inom IT-produktutveckling. Bor på Färingsö med fru och fyra småttingar, spelar diverse musikinstrument och en hel del Minecraft på fritiden.

Pomodorotekniken – de vanligaste missförstånden

Kan du fokusera i 25 minuter? Den retoriska frågan ställde Staffans bok om personlig effektivitet. Fem år senare har boken sålt nästan 100.000 exemplar världen runt och vi är många som tar hjälp av den tomatformade äggklockan när vi löser våra vardagliga kontorssysslor. Som med alla trender finns också en skara skeptiker. Men, har de förstått hur man gör och varför?

Video

Staffan Nöteberg, Rekursiv

Staffan Nöteberg är IT-konsult, processcoach och författare. Just nu hjälper han Scania i Södertälje – det svenska företag som kanske kommit längst med Lean.

På den agila fronten - en hel massa nytt!

Jag brukade vara frustrerad över att det var så svårt att få team eller organisationer att “förstå och göra rätt”. Nu har jag träffat många företag som, på ett eller annat sätt, strävat efter att styra arbetet med agila värderingar och principer. Dessa värderingar träffar många olika funktioner och kompetenser, varav de flesta helt utelämnades under den första agila revolutionen. Jag vill dela med mig av mina betraktelser av vad som händer i dessa möten. Det här är inte ett kvantitativt “state of agile”, det här är levande historier som bildar min subjektiva syn på vad som händer inom agil utveckling i dag.

Presentation Video

Måns Sandström, Adaptiv

Mitt intresse för systemutveckling är av det bredare slaget. Även om teknikintresset har varit den drivande kraften så har jag hela tiden sökt mig långt utanför tekniksfären för att upptäcka, för mig, nya aspekter på utmaningarna runt systemutveckling. Jag har en stark tillit till människors goda intentioner och vurmar för transparent kommunikation och en tillåtande kultur med ett minimum av regler och tvång.

Öppna länkade data - vem bryr sig?

Vi spenderar miljarder i offentlig sektor varje år. Men på vad? Och vad leder det till för effekter? För över 30 år sedan beskrev Dwight Waldo hur en offentlig sektor som inte ger inblick i hur den förbrukar medel och presterar riskerar att tappa i legitimitet. Hur kan vi skapa sådan insikt för så många som möjligt? Hur kan öppna data användas för att bidra till kunskap om hur det egentligen går för oss? Hur kan vi möjliggöra distribuerad standardisering av både semantik och syntax för de enorma informationsmängder vi hanterar? Jag ska försöka bidra med underlag till fler frågor än svar.

Presentation

Peter Krantz, Kungliga Biblioteket

Peter Krantz är CIO på Kungliga Biblioteket och har i flera år varit engagerad inom öppna data och öppen förvaltning i Sverige. Peter har funderat mycket på I:et i IT och den semantiska webben. Tidigare arbetade han som fristående konsult och har länge varit engagerad i användbarhets- och tillgänglighetsfrågor.

Stop the line

Peter kommer framföra sin "Stop The Line" Ignite spoken word performance från Agila Sverige 2012.

Presentation Video

Peter Antman

Peter Antman är agil management coach på Crisp, just nu med uppdrag på Spotify. Hans vision är den goda arbetsplatsen som skapar värde till kunderna, medarbetarna, företaget och samhället.

Den fundamentalistiska förvaltaren

Förvaltning - Ett ord som i IT-sammanhang får många att rynka på näsan eller till och med rygga tillbaka i skräck. Men vad menar vi egentligen med ordet förvaltning och vad är det vi förvaltar? Med hjälp av skådespeleri och några anekdoter ur Bibeln försöker Adam skapa en mer positiv bild av detta ord.

Video

Adam Killander

Adam är konsult och delägare i Adaptiv. Arbetar just nu som teamcoach på Fritidsresor och gillar att göra en bra historia bättre med hjälp av drama och storytelling.

Om Adaptiv

1 april 2009 drog Adaptiv STHLM AB i gång. Jocke, Måns och Johan började leverera konsulttjänster inom systemutveckling baserad på agila värderingar och arbetssätt. Två år senare tillkom Adam som delägare. Under åren som gått sedan dessa har vi gjort nya erfarenheter, breddat vår kompetens och tagit nya roller, men rötterna från Lean och Agile står vi fast vid.

Några intressanta egenskaper med Adaptiv:

  • Vi tillbringar alla fredagar tillsammans. Vi optimerar inte för intäkt utan för livskvalitet. Man skulle kunna säga att Adaptiv är ett livsstilsföretag.
  • Vi är transparenta med allt som vi kan. Vi publicerar till exempel regelbundet vår fullständiga kvartalsredovisning med kommentarer på vår webbplats.
  • Vi har alla samma lön och förmåner. Dessa är utformade för att inspirera oss till att leva väl i längden - inte vara glada för stunden.
  • Vi strävar efter att vara en god kraft i samhället. Vi följer vår miljöpolicy och skänker en substansiell del av vår vinst till välgörenhet. Vi menar att ett bra företag inte kan nöja sig med att följa lagen och göra vinst, det måste vilja något och göra rätt.
  • Vi tror att hög kvalitet betalar sig i längden. Även om prisnivåer kan justeras ser vi inte priset som en konkurrensfaktor.
  • Även om vi ofta arbetar som coacher, utbildare, verksamhetsutvecklare och liknande vill ingen av oss lämna systemutvecklingen. Det är ju vårt jobb!